واکنش سخنگوی وزارت خارجه به صدور قطعنامه حقوق بشری ضد ایران در کمیته سوم سازمان ملل

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به صدور قطعنامه حقوق بشری ضد ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد و اکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین حسین جابرانصاری در پاسخ به سوال خبرگزاری ایرنا در خصوص قطعنامه حقوق بشری صادره از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:

- جمهوري اسلامي ايران بر اساس سیاست اصولی خود مخالف هرگونه استفاده ابزاري و سياسي از حقوق بشر عليه كشورهاي مستقل است و از اين كه مكانيزم ها و ابزارهاي حقوق بشري سازمان ملل یک بار دیگر دستاويز سياست گزینشی برخی کشورها قرار گرفته است ابراز تاسف میکند .
- جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، بهترین راه ارتقاء و حمایت واقعی از حقوق بشر را پیگیری رهیافت گفتگو و تعامل سازنده میداند و معتقد است بهترین ساز و کار بررسی وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای جهان ساز وکار یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل است که مبتنی بر اصل برابری، احترام، جهانشمولی و گفتگو و همکاری سازنده بین همه کشورها بدون هیچ تبعیضی است.
- جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلامی و انسانی و اصول قانون اساسی، تلاش در جهت ارتقای حقوق بشر را از مهمترین وظایف خود در برابر شهروندانش می شناسد؛ اما برای قطعنامه هایی که با انگیزه های سیاسی ارائه و تصویب آن نه بر اساس محتوا بلکه بر اساس جبهه بندی سیاسی کشورها و لابی های پنهان انجام می‌شود، ارزشی قائل نیست.

4949

کد N1036397