خبرسازترین چهره های انتخابات مجلس دهم

قریب به سه ماه تا برگزاری انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی فاصله داریم. در حالی که حتی هنوز ثبت نام نامزدهای این انتخابات شروع نشده، اما تنور انتخابات گرم شده است.

خبرسازترین چهره های انتخابات مجلس دهمقریب به سه ماه تا برگزاری انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی فاصله داریم. در حالی که حتی هنوز ثبت نام نامزدهای این انتخابات شروع نشده، اما تنور انتخابات گرم شده است.

 

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی


30624

 

کد N1035071