اعترافات مرد پشت صحنه انفجارهای بیروت

واحد مرکزی خبر نوشت: مغز متفکر بسیاری از انفجارها در لبنان به برخی اقدامات خود از جمله بمب گذاری ها در این کشور اعتراف کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، لؤی ناجح الترک مغز متفکر بسیاری از انفجارها از جمله انفجارهای المصنع و مجدل عنجر در لبنان بازداشت شد.

مونا طحینی گزارشگر المنار در گزارشی با اشاره به بازداشت لؤی ناجح الترک گفت: وی به همراه عمو و برادرش بازداشت شد.

منابع امنیتی برخی از اعترافات وی را به اطلاع المنار رساندند و او را عامل سلسله انفجارهای المصنع دانستند.

به گفته منابع امنیتی وی اعتراف کرده که ساخت بمب را آموزش دیده و پس از تهیه مواد منفجره از عمویش محمد اکرم الترک اقدام به ساخت بمب کرده است.

وی پس از ساخت بمب، اهداف مورد نظر را انتخاب می کرد و تانکرهایی را که به سمت منطقه المصنع می رفتند هدف قرار می داد.

وی بمب ها را در مسیر المصنع و تعنایل کار می گذاشت و خودروهای شهروندان را هدف قرار می داد.

بمب گذاری در مسیر تعنایل در سپتامبر گذشته و بمب گذاری در پشت مرکز گمرک المصنع در روز پنجم ماه گذشته از جمله اقداماتی است که به آنها اعتراف کرده است.

در ادامه گزارش آمده است: لؤی ناجح الترک به داشتن ارتباط با تروریستی به نام عمر الاطرش که قبل از کشته شدن مسئول بمب گذاری خودروها و ارسال آنها به داخل لبنان بود، رابطه داشته است. وی همچنین اعتراف کرد که با سراج الدین زریقات سخنگوی گردان های عبدالله عزام در ارتباط بوده است.

لؤی ناجح الترک از اهالی مجدل عنجر است و شغل وی رنگ کاری است و گاهی اوقات نیز لباس روحانیت می پوشیده است. ممکن است اعترافات وی به بازداشت دیگران کمک کند.

49310

کد N1034388