رئیس جمهور فراری یمن، وارد عدن شد

اسکای نیوز با نمایش تصویر ورود منصور هادی (رئیس جمهور سابق و فراری یمن) با هواپیمای سعودی به عدن گفت بازگشت منصور هادی می تواند انگیزه طرفدارانش را برای تصرف شهرهای یمن افزایش دهد.

رئیس جمهور فراری یمن، وارد عدن شداسکای نیوز با نمایش تصویر ورود منصور هادی (رئیس جمهور سابق و فراری یمن) با هواپیمای سعودی به عدن گفت بازگشت منصور هادی می تواند انگیزه طرفدارانش را برای تصرف شهرهای یمن افزایش دهد.

 

 

 

 

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز ضمن نمایش تصویری از پیاده شدن عبدربه منصور هادی (رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن) از هواپیمایی با پرچم عربستان سعودی در عدن گفت ورود وی حاصل دستاوردهای نظامی نیروهای طرفدار او در جبهه های متعدد در تعز و دیگر استانهای یمن است.

310308

کد N1034169