چرا در سال 84 جامعه احمدی نژاد را بر هاشمی ترجیح داد؟/ پاسخ سلیمی نمین را بخوانید

عباس سلیمی نمین,اکبر هاشمی رفسنجانی,محمود احمدی‌ نژاد

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: در سال 84 چون فضا بین آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد دو قطبی شد و آقای هاشمی هم قبلا تجربه پس داده بود، گرایش اصولگرایان به سمت احمدی نژاد شد.

عباس سلیمی نمین گفت و گوی مشروحی با خبرآنلاین انجام داده که متن آن را می توانید اینجا بخوانید. او گفت: همان سال 84 و دور اول که آقای احمدی‌نژاد آمدند، انتخاب اصولگرایان آقای احمدی‌نژاد نبود، اما آمدند و کارهایی کردند که اصولگرایان در این مسیر قرار گرفتند که از احمدی‌نژاد دفاع کنند والا گزینه اصلی اصولگرایان که بیشترین آرا را هم در نظرسنجی‌ها داشت آقای قالیباف بود.

وی ادامه داد: اما این جریان بیشترین نقش را داشت که احمدی‌نژاد به عنوان گزینه مطرح شود. در آن سال چون فضا بین آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد دو قطبی شد و آقای هاشمی هم قبلا تجربه پس داده بود، گرایش اصولگرایان به سمت احمدی نژاد شد.

سلیمی نمین تصریح کرد: آقای هاشمی فردی است که جامعه بالاتفاق به بازگشت ایشان به عرصه امور اجرایی نگرش منفی داشت، این نگرش هم درست بود. چون وقتی یک پدیده ای را آزمودیم طبیعتا نباید دوباره بیازماییم. آقای هاشمی خصلت‌هایی داشت که از جمله آن خصلت‌ها سهل گیری اطرافیان در مسائل اقتصادی بود.

وی افزود: بنابراین جامعه به این رسیده بود که آقای هاشمی برای مسائل اجرایی واقعا خوب نیست، از سوی دیگر آقای احمدی‌نژاد را هم تجربه نکرده بودند. شخصا در شرایط عادی هیچوقت به آقای احمدی‌نژاد رای نمی‌دادم اما در برابر آقای هاشمی طبیعتا زیان‌های احتمالی آقای احمدی‌نژاد را کمتر از بازگشت یک جریانی می دانستم که با سختی آن را مهار کرده بودیم.

 

17213

 

کد N1033603