فیلم جدید از لحظه انفجار برج البراجنه لبنان

سیاسی

بین الملل: فیلم جدیدی از لحظه انفجار برج البراجنه در بیروت در کشور لبنان منتشر شده است. در این انفجار شماری کشته و زخمی شدند.

.

کد N1033366