فیلم/نیروهای مردمی سوری آماده مقابله با تروریست ها

سیاسی

بین المللی: نیروهای داوطلب مردمی در حومه دمشق پس از فراگیری آموزش های نظامی لازم خود را مهیای نبرد با تروریست ها در مناطق مختلف این کشور می کنند.

.

کد N1030243