شفیعی در گفتگو با مهر تشریح کرد؛

طرح کمیسیون امنیت برای دریافت گزارشهای یک، ۲ و ۳ ماهه اجرای برجام

سیاسی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از بررسی مکانیزم نظارتی این کمیسیون برای دریافت گزارش های یک، ۲ و ۳ ماهه از اجرای برجام، در نشست عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

نوذر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از تبصره های قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» اظهار داشت: بر اساس این تبصره، کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون ناظر بر اجرای برجام تعیین شده تا در روند اجرای برجام نظارت کند و هم اکنون نیز وارد این کار شده است.

وی در توضیح مکانیزم نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای نظارت بر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفت: چارچوب خام این مکانیزم به این صورت است که از همه نهادهای ذیربط که از اجرای برجام تاثیر می پذیرند، از قبیل نفت، بانک، کشتیرانی، بیمه و حوزه صنعت، هر ماه یک گزارش دریافت می کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بر اساس این گزارش، به عنوان مثال بانک ها میزان حل مشکل سوئیفت، بیمه ها میزان حل مشکل تحریم بیمه های تجاری و وزارت نفت، میزان رفع مشکل فروش نفت را به کمیسیون امنیت ملی ارائه می‌دهند.

شفیعی اظهار داشت: در مرحله بعد، هر ۲ ماه یکبار تیم مذاکره‌کننده هسته ای به استثنای وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی حضور می یابند و روند اجرای برجام را گزارش می دهند و در نهایت، هر ۳ ماه یکبار شخص وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون امنیت ملی روند اجرای برجام را گزارش می دهد.

وی تصریح کرد: در مجموع ما این گزارش های یک، ۲ و ۳ ماهه را جمع‌بندی می کنیم و در پایان هر ۶ ماه، یک گزارش از روند اجرای برجام به صحن علنی مجلس می دهیم و این روند نیز تا پایان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ادامه می یابد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این چارچوب تعریف شده، فعلا اولیه و خام است و در جلسه عصر امروز کمیسیون بررسی می شود که احتمال دارد به تصویب اعضا نیز برسد.

کد N1029948