امسال تحریم کردید؛ سال دیگر چه می کنید؟

سیاسی

نمایشگاه مطبوعات سال جاری دیروز به کار خود پایان داد و فقط خاطره ای از آن در تاریخ ماند. برای اولین بار در تاریخ طیفی از رسانه ها نمایشگاه مطبوعاتی را که برگزار کننده آن نظام جمهوری اسلامی است، تحریم کردند. اتفاقی که درباره آن چند نکته گفتنی است:

اول- تحريم پيش از اين بيشترين كاربرد را در ادبيات ضدانقلاب و مخالفين نظام در داخل داشت. اين طيف معتقد به تحريم همه انتخابات ها و نمايش هاي حضور مردمي نظام، فارغ از اينكه كدام دولت برگزار كننده آن است، بوده و هستند. بازشدن باب تحريم ولو از يك نمايشگاه از سوي طيفي كه خود را دلواپس آرمان هاي نظام مي داند اتفاق تازه اي بود كه مي تواند در اينده باب توجيه را درباره ساير حركت هاي گروههاي سياسي ايران باز كند. برگزار كننده نمايشگاه مطبوعات نه وزارت ارشاد، نه معاون مطبوعاتي، نه دولت روحاني بلكه نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

دوم- طيف تحريم كننده نمايشگاه مطبوعات، بهانه هاي فراواني براي اين رفتار كاملا سياسي عنوان كردند. از اشكال در جانمايي، از قطع شدن يارانه( اين بماند روزنامه اي كه مدعي بود دليل شركت نكردنش در نمايشگاه قطع يارانه و.. بوده، حتي جانمايي نمايشگاه را نيز انجام داده بود و بنابر شركت داشت و...). حال سوال اينجاست كه براي سال آينده چه پاسخ و چه توجيهي خواهند داشت؟ آيا مي توان تصور كرد سال ديگر هم بگويند چون براي ما حق بيشتري نسبت به ساير رسانه ها قائل نشده ايد، تحريم مي كنيم؟ از شواهد و قرائن اينگونه پيداست كه رسانه ها رضايت حداكثري از روش معاونت مطبوعاتي در عدم دخالت در جانمايي و... داشته اند و هرگونه تغييري در اين رويه مي تواند به اصالت نمايشگاه به عنوان محلي براي همه رسانه ها ضربه بزند.

سوم- نگارنده در خاطرش هست كه در زمان دولت قبل مكان غرفه ها نسبت مستقيمي با انتقاد يا عدم انتقاد از دولت قبل داشت. به اين معني كه رسانه هايي كه انتقاداتي به دولت قبل داشتند با دخالت مستقيم مسئوولان برگزاركننده نمايشگاه در پرت ترين و كم ترددترين مكان هاي نمايشگاه جا داده مي شدند تا هم دولت پز شركت مخالفان را داده باشد و هم كسي از راهروي آنها تردد نكند. عجيب است اگر كسي اعتراض كند كه چرا مكان غرفه ها و امكان انتخاب مكان غرفه ها به خود رسانه ها داده شده.

چهارم- برخلاف آنچه تصور مي شود رسانه هاي منتقد دولت نمايشگاه را تحريم نكردند. حضور پررنگ خبرگزاري دانشجو در نمايشگاه امسال و دهها سايت و نشريه منتقد در نمايشگاه خود دليل محكمي است بر سياسي بودن اين حركت.

کد N1029578