فرار تماشاچیان فرانسوی از سالن کنسرت لحظه تیراندازی

وب سایت روزنامه لوموند این تصاویر را از لحظه فرار تماشاچیان از سالن کنسرت باتاکلان منتشر کرده است.

فرار تماشاچیان فرانسوی از سالن کنسرت لحظه تیراندازیوب سایت روزنامه لوموند این تصاویر را از لحظه فرار تماشاچیان از سالن کنسرت باتاکلان منتشر کرده است.

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دانیل پسینی روزنامه نگار لوموند لحظه تیراندازی در سالن کاتاکلان بوده و از این وقایع این تصاویر را تهیه کرده است وی هنگام ضبط این تصاویر و گزارش از ناحیه بازو زخمی شده است.‬

کد N1028966