فیلم/ بازدید رییس ستاد کل ارتش سوریه از مناطق جنگی حومه حلب

سیاسی

بین الملل: علی عبد الله ایوب رییس ستاد کل ارتش سوریه از جبهه های جنگی در حومه حلب و فرودگاه نظامی کویرس بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان وضعیت نیروهای ارتش سوریه قرار گرفت.

 

 

کد N1028959