تصويب قطعنامه پيشنهادی ايران درباره مقابله با افراط گرايی

سیاسی

تصويب قطعنامه پيشنهادی ايران در موضوع مقابله با افراط گرايي در فضای مجازی در يونسكو نشان از عزم جدی ایران برای مقابله با تروریسم در تمامی ابعاد دارد.

گروه بین الملل-مهدی پورحسنی: قطعنامه پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با افراط گرايي درفضاي مجازي در سي و هشتمين كنفرانس عمومي يونسكو كه در ۱۱و ۱۰ نوامبر (۲۰-۱۹ آبان ) در پاريس برگزار شده بود با اكثريت قاطع به تصويب رسيد.

در خصوص اهمیت این قطعنامه باید توجه داشت که با پيدايش فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به خصوص گسترش اينترنت فضاي جديدي در كنار فضاي فيزيكي پديدار شد كه به فضاي مجازي مشهورشد. به طوري كه براي تحليل واقعيت هاي فردي و اجتماعي و ارائه راه حل براي مشكلات تنها نگاه به فضاي فيزيكي كافي نبوده و در كنار آن بايد به واقعيت هاي مجازي پديده ها نيز توجه داشت.

در واقع فضاي مجازي با دراختيار داشتن ظرفيت گسترده و با خصوصياتي از جمله ديجيتالي بودن، در و پنجره هاي هميشه باز، امكان تعامل همزمان و غيرمركزي بودن توان فراواني براي گسترش خيرات و نيكي ها و يا افزايش شرارت ها در اختيار دارد و به صورت يك شمشير دو لب عمل مي نمايد.

در چندسال اخير گروه هاي تروريستي به موازات اقدامات خشونت آميز در فضاي فيزيكي  از ظرفيت اين فضا نيز استفاده كرده و به توليد خشونت و افراطي گرايي در فضاي مجازي پرداخته اند و براي مقابله و  ريشه كني اين پديده شوم بايد از تمامي ظرفيت ها چه در فضاي فيزيكي و چه در فضاي مجازي استفاده نمود.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري كه همواره قرباني تروريسم و خشونت بوده تلاش هاي فراواني را براي ريشه كني اين پديده شوم در ابعاد و حوزه هاي گوناگون به عمل آورده است.

يكي از ابعاد اين اقدامات پي گيري مبارزه با خشونت و افراط گرايي در مجامع و سازمان هاي بين المللي بوده است به عنوان مثال مي توان به  پيشنهاد دكتر روحاني ريیس جمهوري اسلامي ايران به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ اشاره كرد كه به صورت قطعنامه به تصويب كشورهاي عضو مجمع رسيد.

به دنبال اين قطعنامه و به منظور مقابله با جريان هاي افراطي در فضاي مجازي، جمهوري اسلامي ايران قطعنامه مقابله با افراط گرايي در فضاي  مجازي را به سي و هشتمين كنفرانس عمومي يونسكو كه در ۱۱-۱۰ نوامبر (۲۰-۱۹آبان )  در پاريس برگزار شد ارائه نمود كه با اكثريت قاطع مورد تصويب نمايندگان كشور ها قرار گرفت.

کد N1028843