فیلم/کسب آموزش نظامی برای کمک به ارتش سوریه

سیاسی

بین الملل: شمار زیادی از ساکنان حومه دمشق داوطلب آموزش های نظامی شده اند تا بتوانند در کنار ارتش سوریه به جنگ تروریست ها بروند.

.

کد N1028788