رئیس جمهور پاکستان:

کریدور تجاری - اقتصادی چین و پاکستان باعث رونق اقتصادی منطقه است

سیاسی

«ممنون حسین»رئیس جمهور پاکستان در دیدار با هیئت شورای بین المللی چین گفت: کریدور تجاری - اقتصادی چین و پاکستان باعث بهبود و رونق اقتصاد در منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل «روزنامه پاکستان»، رئیس جمهور پاکستان «ممنون حسین» در دیدار با هیئت شورای بین المللی چین گفت: دوستی چین و پاکستان در دنیا مثال زدنی است و مردم و سازمانها و ادارات این دو کشور  از این دوستی حمایت می کنند.

وی اطمینان و یقین خود را از پیشرفت و سرعت کریدور تجاری- اقتصادی چین و پاکستان اظهار نمود. رئیس جمهور پاکستان تلاشهای وزراء و سازمانهای چین را برای انجام پروژه های گوناگون این کریدور تجاری - اقتصادی ستود.

او در ادامه افزود: با ایجاد این کریدور و از طریق بندر «گوادر» تمام مصنوعات چین و پاکستان به بازارهای جهانی راه خواهند یافت و علاوه بر آن تمام فعالیتهای تجاری- صنعتی نه تنها در چین و پاکستان بلکه در تمام کشورهای منطقه توسعه خواهد یافت.

کد N1026559