پاسخهای صریح روحانی به دو رسانه اروپایی

حسن روحانی

رئیس جمهوری ایران پایبندی تهران به توافق هسته ای در آینده را به پایبندی گروه پنج به اضافه یک به تعهدات شان وابسته دانست .روحانی همچنین برضرورت بازگرداندن امنیت به سوریه ، برگزاری انتخابات و نقش مستقیم ملت این کشور در تعیین سرنوشت کشورشان تاکید کرد.

کد N1026505