معاون شاخه انشعابی طالبان کشته شده است

سیاسی

برخی منابع از کشته شدن «ملا منصور دادالله»، یکی از فرماندهان ارشد مخالف رهبر جدید طالبان خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ملا منصور دادالله، معاون نظامی شاخه انشعابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول بود که مدتی پیش مخالفت خود با ملا اختر منصور، رهبر جدید طالبان را علنی کرد.

اکنون خبر می رسد وی در یک درگیری در ولایت زابل کشته شده است. گفته می شود کشته شدن وی در درگیری با طرفداران جناح ملا منصور اتفاق افتاده است.

کد N1026472