هفته آینده کدام وزرا به مجلس می روند؟

ایرنا نوشت: مجلس شورای اسلامی هفته آینده روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسه علنی دارد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است برای پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و علی جنتی برای پاسخ به سوال علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در جلسات علنی هفته آینده مجلس حضور یابند.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 درخصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن 1390 قرار است هفته آینده در مجلس قرائت شود.
نمایندگان در جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار است گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بررسی کنند.
خانه ملتی ها هفته آینده بررسی گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور را در دستور کار دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین قرار است در جلسات هفته آینده خود گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین دادرسی مدنی را بررسی کنند.
نمایندگان مجلس همچنین قرار است گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل و گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند.
انتخاب تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخب مجامع استانی و عضو شورای عالی اشتغال استان نیز در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.

 

1717

کد N1026230