عضوشورای مرکزی موتلفه:هاشمی د راه انشقاق اصولگرایان فعالیت می کند

مهر نوشت:عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه لاریجانی در مورد انتخابات تحلیل‌هایی دارد که با مذاکره حل می‌شود گفت: تاکنون با شخص لاریجانی مذاکراتی انجام شده است و این مذاکرات همچنان ادامه دارد.

کد N1024667