روزنامه جمهوری اسلامی: عده ای پدیده نفوذ را به فلافل و کی اف سی تنزل دادند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:کسانی اکنون بیش از همه غوغای سدنفوذ را سر می‌دهند که خواسته یا ناخواسته بیشترین سهم را در ایجاد زمینه‌های رخنه دشمنان در عرصه‌های گوناگون کشور فراهم آورده‌اند و با اتکا به پول، رسانه و سلاحی که در دست دارند، با رویکردی تقلیلگرایانه به رهنمودهای رهبری کلیدواژه نفوذ را به عنوان سرنیزه‌ای در پهلوی دولت و گلوگاه ملت فرو برده‌اند.


*تلاش دشمنان و رقیبان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برای رخنه در عرصه‌های گوناگون کشور تهدیدی جدی است که نیازمند پاسخ و اقدام هوشمندانه و موثر مردم و مسوولان است. با این حال، کج فهمی و استفاده ابزاری از مفهوم «نفوذ» با اهداف سیاسی، خود آسیبی همتراز با خطرها و آفت‌های نفوذ و فراهم‌کننده زمینه‌های آن است

*در روزهایی که رو به اوج سرما می‌رویم تنور تکاپوی این اندک شمار پرهیاهو و خودهمه انگار بیش از پیش زبانه می‌کشد گویا می‌خواهد همه چیز و همه کس را در آتش زیاده خواه و سرکش خود فروبرد و اینک این نظام، دولت و ملت هستند که آماج این زبانه‌های سرکش قرار گرفته اند
*یکی از تازه‌ترین اقدام‌های اقلیت تندرو طی روزهای گذشته حمله به دولت با کلیدواژه و اسم رمز «نفوذ» بوده است؛ واژه‌ای که رهبر انقلاب طی سخنان اخیر خود بارها از آن برای بیان نقشه راه دشمنان خارجی و استکبار در هماوردی با جمهوری اسلامی ایران بهره جسته است
*زمانی که رهبری از نفوذ و نگرانی‌هایش از این فرایند سخن به میان می‌آورد، برخی به واسطه کج فهمی و شماری به دلیل بهره جویی سیاسی خود تفسیری تقلیلگرایانه و غیرواقعی از این نگرانی‌ها و هشدارها را مبنای گفتار و رفتار سیاسی خود قرار می‌دهند
*غوغاسالاران تندرو در راستای اهداف خطرناک خود، مبارزه با نفوذ را به اموری چون حمایت از «فلافل» در برابر محصولات غذایی دارای مجوز از شرکت‌های آمریکایی همچون «مک دونالد» و «کی.اف.سی» فروکاسته‌اند و دستگیری چند روزنامه نگار را به عنوان اوج فعالیت‌های ضدنفوذ خود قلمداد می‌کنند و با تهدید روزنامه نگاران پشتیبان دولت می‌کوشند تا با یک تیر 2 نشان را هدف قرار دهند
*متاسفانه باید گفت کسانی اکنون بیش از همه غوغای سدنفوذ را سر می‌دهند که خواسته یا ناخواسته بیشترین سهم را در ایجاد زمینه‌های رخنه دشمنان در عرصه‌های گوناگون کشور فراهم آورده‌اند و با اتکا به پول، رسانه و سلاحی که در دست دارند، با رویکردی تقلیلگرایانه به رهنمودهای رهبری کلیدواژه نفوذ را به عنوان سرنیزه‌ای در پهلوی دولت و گلوگاه ملت فرو برده اند.

[span]17302

کد N1024648