سازمان ملل درباره احتمال وقوع نسل کشی در بروندی هشدار داد

سیاسی

تشدید اقدامات سرکوب گرایانه دولت بروندی احتمال جنگ فرقه ای را افزایش داده و وساطت جامعه بین الملل را برای ممانعت از وقوع نسل کشی در این کشور آفریقای مرکزی به امری ضروری بدل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، اوضاع در کشورآفریقایی بروندی تا حدی رو به وخامت نهاده که انتظار می رود سازمان ملل متحد برای پیشگری از تکرار حادثه ای مشابه نسل کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ میلادی وارد عمل شود.

 در این راستا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه این هفته تشکیل جلسه داد تا پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره لزوم توقف خشونت ها در بروندی را مورد بررسی قرار دهد.

از سوی دیگر، «زید رعد حسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با توجه به افزایش خشونت و کشتار در کشور بروندی، وساطت سازمان ملل با هدف باز کردن باب گفتگو بین همه طرف های درگیر در بحران بروندی را راهی مؤثر برای ممانعت از تکرار حوادث وحشتناک گذشته توصیف کرد.

بروندی از ماه آوریل سال میلادی جاری (۲۰۱۵) صحنه درگیری بین نیروهای امنیتی و مردمی بوده است که مخالف تمدید دوره ریاست جمهوری «پیر انکوروزیزا» بوده اند. از سویی، با توجه به بیانیه هشدار آمیز ریاست جمهوری مبنی بر لزوم خلع سلاح گروه های مخالف که از روزهای پایانی هفته گذشته آغاز شد؛ بر دامنه مخالفت، ترور و اعدام افزوده شده و همین مسئله جامعه بین الملل را در سطح هشدار قرار داده که مبادا حادثه نسل کشی کشور همسایه، رواندا که به قتل عام نزدیک به یک میلیون نفر از مردم این کشور منجر شد، بار دیگر تکرار شود.

در این میان، «پل کاگامه» رئیس جمهوری رواندا نیز با انتقاد از شیوه سرکوب گرانه دولت بوجومبورا نسبت به تشدید دامنه خشونت و تبدیل آن به درگیری های قومی هشدار داد.

کد N1023416