نمایندہ ویژہ چین در مسائل افغانستان بیان کرد:

آمادگی چین برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان - طالبان

سیاسی

چین آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان را اعلام نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، نماینده ویژه چین در مسائل افغانستان  «دینگ شی چی» قبل از عزیمت به کابل در مصاحبه  با تریبون خبری اکسپرس نیوز گفت: طالبان در سیاست افغانستان قدرت مهمی به شمار می رود. چین قبلاً نیز در صلح افغانستان نقش مهمی ایفا نموده است اگر طرفین آماده باشند چین آماده میزبانی مذاکرات صلح افغانستان است.

او در ادامه گفت: چین خواهان از سرگیری مذاکرات صلح «مری» است، ما طرفدار برقراری صلح در افغانستان هستیم. سران افغانستان و پاکستان امید زیادی به برقراری صلح در افغانستان و منطقه دارند. با تدبیر و تلاشهای مشترک می توانیم به هدف خود دست یابیم.

«دینگ شی چی» در ادامه افزود: تنها راه دور کردن تنش های بین پاکستان و افغانستان انجام مذاکرات صلح است، هر دو کشور با نشستن پای میز مذاکره می توانند سوء تفاهم های بوجوده آمده را دور نمایند. او به این نکته اشاره کرد که هر ۲ کشور باید همکاریهای دوجانبه را توسعه دهند. جنگ تنها  راه حل مسائل نیست. باید بدنبال  راه حل سیا سی مسئله افغانستان بود و این سیاست چین است. با حل شدن مسئله افغانستان امنیت در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه بوجود خواهد آمد و منطقه از لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل چشمگیری خواهد داشت.

 

کد N1022886