انتقاد مصر از انگلیس به خاطر تعلیق پروازهایش به این کشور

وزیر خارجه مصر در واکنش به تصمیمات اخیر انگلیس در خصوص تعلیق پروازها به مصر همزمان با سفر عبدالفتاح السیسی به لندن تاکید کرد که انگلیس تمامی پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی را زیر پا گذاشته است.

کد N1021183