کوربین نمی خواهد مقابل ملکه تعظیم کند

پایگاه اینترنتی دیلی میل نوشت: گفته می شود جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس قصد ندارد زمانیکه هفته آینده به شورای خصوصی بریتانیا می پیوندد، در برابر ملکه این کشور زانو بزند.

پایگاه اینترنتی دیلی میل نوشت: گفته می شود جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس قصد ندارد زمانیکه هفته آینده به شورای خصوصی بریتانیا می پیوندد، در برابر ملکه این کشور زانو بزند. 
به گزارش مونیتورینگ خبر گزاری صدا وسیما، این پایگاه اینترنتی به نقل از منابع وست مینستر افزود: اما احتمالا رهبر حزب کارگر به منظور پیوستن به این نهاد مشورتی که چند صد سال از عمر آن می گذرد، دست ملکه را خواهد بوسید. 
کوربین با پیوستن به این نهاد اجازه خواهد یافت گزارش های محرمانه امنیت ملی را دریافت کند.  
قرار است کوربین در نشست آتی شورای خصوصی بریتانیا که روز چهارشنبه 11 نوامبر برگزار می شود، سوگند یاد کند. کوربین تا زمانی که به عنوان رهبر حزب کارگر انتخاب شد، با ملکه انگلیس دیدار نکرده بود.
308308

کد N1020762