عنادی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه مطبوعات امسال جامعیت ندارد/مسئولان منصفانه رفتار کنند

سیاسی

مدیرمسئول روزنامه جام جم گفت: اگر رسانه های مختلف در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها حاضر می شدند، نمایشگاه جامعیت پیدا می کرد.

مراد عنادی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با مهر ضمن ارزیابی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: نمایشگاه مطبوعات محفل مناسبی برای حضور رسانه هاست اما اگر فضایی مهیا می شد که همه رسانه ها از جمله خبرگزاری های و روزنامه های مهمی که در این نمایشگاه حضور ندارند نیز غرفه دایر می کردند نمایشگاه از جامعیت بیشتری برخوردار بود.

وی افزود: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها رویداد مهمی است که همه ساله برگزار می شود و علاقمندان به مطبوعات را دور هم جمع می کند. نمایشگاه امسال هم همین ویژگی را دارد اما اگر جامعیت بیشتری داشت و رسانه های مختلف حضور داشتند مطلوبیت بیشتری داشت.

عنادی با اشاره به عدم حضور برخی روزنامه ها و خبرگزاری ها در نمایشگاه مطبوعات امسال تصریح کرد: بخشی از عدم حضور این رسانه ها به مسائل صنفی مربوط است، این رسانه ها انتظار دارند که مسئولین مربوط در حوزه تعامل با رسانه ها منصفانه و عادلانه برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: استنباط من این است که دوستان رسانه ای که در نمایشگاه امسال حضور پیدا نکردند برداشت منصفانه از عملکرد مسئولین مربوطه را نداشتند و همین امر مانع از حضور آنها در نمایشگاه شده است.

مدیرمسئول روزنامه جام جم عنوان کرد: مسئولین به رسانه ها نیاز دارند همانطور که رسانه ها به مسئولین نیازمندند؛ اینکه گفته می شود «نقد منصفانه پاسخ مسئولانه» به آن دلیل است که رسانه ها از مسئولین انتظار پاسخ مسئولانه، منصفانه و عادلانه دارند.

عنادی یادآور شد: همواره رسالت رسانه ها کمک به مسئولین است تا بتوانند در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یاری رسان مسئولین بوده و بستر مناسب برای پیشبرد اهداف مسئولین را فراهم کنند؛ هیچکس جز رسانه نمی تواند به بهترین شکل این نقش را ایفا کند.

این فعال رسانه ای افزود: رسانه حلقه واصل بین مردم و مسئولین است. مسئولین باید با در نظر گرفتن این نقش تاثیرگذار به رسانه ها کمک کنند تا آنها دغدغه مالی و صنفی کمتری داشته باشند تا بتوانند به دور از مسائل حاشیه ای رسالت خود را عملی کنند.

کد N1020418