«قلیچداراوغلو» اتحادیه اروپا را به ریاکاری متهم کرد

سیاسی

رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه اتحادیه اروپا را به ریاکاری و حمایت از حزب حاکم این کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه اتحادیه اروپا را به ریاکاری متهم کرده و مسئول به قدرت رسیدن یک نظام سرکوبکر در ترکیه خواند.

وی در سخنانی به تاخیر انداختن زمان ارائه گزارش این اتحادیه درباره پیشرفت های ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تا زمان بعد از انتخابات زود هنگام در ترکیه را اشتباه خواند.

قلیچدار اوغلو گفت: سیاست اتحادیه اروپا در قبال ترکیه ریاکارانه است. آنها پشت درهای بسته از دولت ترکیه انتقاد می کنند ولی وقتی بیرون می آیند چیز دیگری می گویند.

وی گفت: این رفتار با ارزش های اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. حزب حاکم عدالت و توسعه در تلاش است از جهان مدرن مشروعیت کسب کند و برای این منظور حاضر است هر گونه مصالحه ای را انجام دهد و اتحادیه اروپا از این مسئله آگاه است و از این فرصت استفاده می کند.

قلیچدار اوغلو با اشاره به تلاش حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی گفت: در سال 2010 من در این خصوص به اتحادیه اروپا گفتم که اصلاح قانون اساسی  موجب خواهد شد تا در ترکیه یک نظام سرکوب گر به وجود اید. با همه این احوال آنها از آن حمایت کردند و نتیجه آن روی کار آمدن یک نظام با قدرت یک فرد شد.

شایان ذکر است، دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ترکیه در حالیکه چند روز تا انتخابات پارلمانی این کشور مانده بود با انتقاد بسیاری از محافل سیاسی این کشور قرار گرفت و از آن به حمایت آلمان و اتحادیه اروپا از حزب حاکم ترکیه تعبییر شد. اقدامی که موجب شد تا شماری از روشنفکران و اساتید دانشگاه ترکیه با امضای طوماری از مرکل بخواهند تا از ترکیه دیار نداشته باشد.

 

 

کد N1020158