دلایل پیربودن فعالان سیاسی در ایران از نگاه عباس عبدی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:یکی از نکات جالبی که در عرصه سیاست در ایران دیده می‌شود پیری مفرط فعالان اصلی سیاسی و اجرایی است، آن هم در شرایطی که دنیا به دلایل متعددی در حال جوان‌گرایی است.

کد N1018899