اسپوتنیک: آمریکا جنگ نفتی به راه خواهد انداخت

دولت باراک اوباما تصمیم گرفته است از ذخایر راهبردی نفتی خود ظاهرا با هدف تنظیم بودجه اش، نفت بفروشد، اقدامی که در عمل جنگ نفتی را در بازار به راه خواهد انداخت.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک کاخ سفید و کنگره آمریکا موافقت کرده اند که هشت درصد از ذخایر راهبردی نفت خام کشور را که اکنون رقم آن به حدود 695 میلیون بشکه رسیده است بفروشد. در مجموع ، دولت آمریکا پیش بینی کرده است در فاصله سالهای 2018 تا 2023 حدود 58 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت خام این کشور را بفروشد.
براساس این گزارش آمریکا در نظر دارد از ذخایر راهبردی نفت خام خود نفت بفروشد تا اینگونه بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. اما این یک طرف سکه است طرف دیگر سکه آن است که با به راه انداختن جنگ نفتی ؛به رقبای خود به ویژه روسیه ؛ایران و عربستان سعودی از نظرمالی ضربه وارد کند.
به طور سنتی مقامات آمریکا هنگامی دستور برداشت از ذخایر راهبردی نفت خام کشورشان را می دهند که جنگ یا حادثه طبیعی رخ داده باشد. مثلا در سال 2005 هنگامی که طوفان کاترینا در این کشور روی داد دولت آمریکا مجبور شد از ذخایر راهبردی نفت خام برداشت کند. اما اکنون هیچ نیازی به برداشت نفت از ذخایر راهبردی نفت خام نیست و اگر دولت آمریکا اکنون تصمیم به انجام این کار گرفته است تنها دلیل رقابتی دارد. آمریکا می خواهد از نفت به عنوان سلاح علیه رقبای خود استفاده کند و این گونه برای رسیدن به اهداف خود در جهان، جنگ نفتی به راه اندازد.

4949

کد N1018785