نماینده مردم کابل در گفتگو با مهر:

حمله به قندوز نشان داد که طالبان اصلاح نشده اند

سیاسی

نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان معتقد است سخنان انسان دوستانه اخیر طالبان فقط برای ترمیم چهره آنهاست و هیچگاه جنبه عملی ندارد.

«حفیظ منصور»، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: طالبان مانند هر گروه تروریستی دیگر همچون القاعده و داعش ذات و سرشتشان با جنگ و ویرانگری ساخته شده است. هرگاه از جنگ و ویرانگری و کشتار دست بکشند دیگر طالبی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: طالب یک جنگجوی بی هدف است که فقط برای خونریزی و ویرانگری ساخته شده است. اما چرا در این مقطع یکی از سران آنها یک سلسله سخنان نوع دوستانه و حقوق مدارانه مطرح می کنند. من فکر می کنم که گروه طالبان و همدستانشان بعد از اینکه برای یک مدت کوتاه در قندوز حضور پیدا کردند، از نظر اخلاقی هم در درون افغانستان و هم در جامعه بین الملل آسیب شدیدی را متحمل شدند. در داخل افغانستان کسانی بودند که فکر می کردند طالبان امروزی اصلاح شده هستند و آنها با نگاهی متمدنانه با مردم و کشورشان برخورد می کنند و به همین خاطر خوش بینی هایی در حال شکل گیری بود و بر اساس همین مساله، تلاش هایی برای صلح جریان داشت.

منصور افزود: در سطح بین المللی هم کشورهای غربی بر این باور بودند که طالبان دیگر آن طالبان ویرانگر نیستند اما حضور طالبان در قندوز چهره و ماهیت اصلی شان را بر ملا ساخت و به حدی تکان دهنده بود که در درون افغانستان مذاکرات صلح زیر سوال رفت. رئیس جمهور که به آنها مخالف سیاسی می گفت آنها را ترویست خواند، در سطح بین المللی نیز سازمان ملل و سازمان عفو بین المللی اعمالشان را محکوم کردند.

این نماینده پارلمان افغانستان ادامه داد: این وضعیت برای آنها فوق العاده تکان دهنده بود و جایگاه و پایگاه آنها را از نظر انسانی به شدت پایین آورد که فکر نمی کنم جبرانش به آسانی ممکن باشد. از این رو سخنان اخیر طالبان فقط برای این است که بخواهند چهره خود را ترمیم کنند و هیچگاه جنبه عملی ندارد.

کد N1018020