فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر مناطق مختلف حومه حماه و حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با گروه های تروریستی - تکفیری کنترل مناطق مختلف حومه حلب و حماه را به دست گرفتند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر مناطق مختلف حومه حماه و حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با گروه های تروریستی - تکفیری کنترل مناطق مختلف حومه حلب و حماه را به دست گرفتند.

کد N1017793