افغانستان در صدد جلب حمایت تسلیحاتی هند است

سیاسی

در پی افزایش ناامنی ها در افغانستان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برای جلب حمایت های تسلیحاتی هند به دهلی نو سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «حنیف اتمر»، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به دهلی نو سفر خواهد کرد و با مقامات هند در خصوص جلب حمایت های تسلیحاتی گفتگو می کند.

دولت افغانستان به همکاری های هند بسیار امیدوار است و در صورت توافق اولین انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از هند به افغانستان صورت خواهد گرفت.

کد N1017670