فیلم/ پیشروی چشمگیر ارتش سوریه در محورهای حومه جنوبی حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری پیشرفت چشمگیری را در محورهای حومه جنوبی حلب به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی چشمگیر ارتش سوریه در محورهای حومه جنوبی حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری پیشرفت چشمگیری را در محورهای حومه جنوبی حلب به دست آوردند.

کد N1017487