آمریکا؛ همچنان شیطان بزرگ /۷

مقدم فر: استکبار آمریکا نماد بالاترین ظلم است

سیاسی

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه نماد بالاترین ظلم را استکبار آمریکا دانست و گفت: با گذشت ۳۶ سال هنوز روحیه استکبارستیزی در مردم ما زنده است.

حمیدرضا مقدم فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز۱۳ آبان به عنوان یک نماد در جمهوری اسلامی ایران مطرح است، اظهار داشت: این روز، روز استکبارستیزی است. پیام ۱۳ آبان این است که آمریکا و استکبار جهانی با آن بزرگی که برای خود قائل بودند با اشغال لانه جاسوسی هیمنه شان شکست.

وی افزود: آمریکا خودش را با استفاده از این هیمنه به دنیا تحمیل می کرد و در روز ۱۳ آبان دنیا فهمید کشوری تازه انقلاب کرده و با دست خالی می تواند با دست خود و قدرت نرمش، بر بزرگترین قدرت غلبه پیدا کند.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه گفت: سالها از آن واقعه می گذرد و هنوز ضد ظلم بودن و ظلم ستیز بودن یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی است.

استکبار آمریکا؛ نماد بالاترین ظلم

مقدم فر نماد بالاترین ظلم را استکبار آمریکا دانست و خاطرنشان کرد: با گذشت ۳۶ سال هنوز روحیه استکبارستیزی در مردم ما زنده است و بزرگترین سرمایه های انقلاب اسلامی یعنی مبارزه با ظلم به عنوان یک نماد مطرح است.

وی با اشاره به دستاوردهای استکبارستیزی تصریح کرد: بدون اغراق، موفقیت های ما در عرصه های مادی، معنوی، فناوری، پیشرفت های علمی و صنعتی از کنار ایستادگی در مقابل آمریکا بوده است. این کلام اغراق آمیزی نیست و یک حقیقت بزرگ است.

مقدم فر با بیان اینکه  تمام پیشرفت های ما با مقاومت و ایستادگی در برابر آمریکا بدست آمده است، تصریح کرد: البته این ایستادگی هزینه هایی نیز داشته است. به کشورهایی نگاه کنید که تحولات اجتماعی آنها همزمان با ما شروع شده اما به جهت معکوس ما، کنار آمریکا قرار گرفته و ظلم آن را پذیرفته اند که نمونه آن مصر است.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه ادامه داد: بین انقلاب ما و آشتی مصر و آمریکا و هم پیمان شدن بعد از کمپ دیوید همزمانی وجود دارد. ببینید امروز مصر کجاست و ما کجا هستیم. این کشور امروز به نان شب محتاج است و از نوک پا تا فرق سر وابسته به آمریکا است و اگر راه را بر آنها ببندد نفسشان قطع می شود.

شعار «مرگ بر آمریکا» در حال تحقق است

وی با طرح این سئوال که ما امروز کجا هستیم؟ گفت: ما امروز یک کشور بزرگ و قدرتمند منطقه ای و جهانی هستیم که فناوری پیشرفته نیز دارد. کشوری ظلم ستیز و دارای مردمی مقاوم، بدون وابستگی به هیچ قدرت و دولتی هستیم.

مقدم فر با بیان اینکه اینها از کنار ایستادگی در مقابل نظام سلطه بدست آمده است، افزود: اینکه می گویند شعار مرگ بر آمریکا ویتامین دارد درست است و در واقع مقابله با آمریکا برای ما چنین دستاوردی داشته است.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه گفت: امام ره می فرمودند: «بگویید مرگ بر آمریکا که این گفتن شما برای آمریکا مرگ می آورد». این حرف امام، یک پیام دارد و وقتی می گفتند این آرمان را به شعار بیان کنید واین شعار عملیاتی خواهد شد درست است. امروز می بینید که این شعار در حال تحقق و آمریکا در حال افول است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا امروز صورت خود را با سیلی نگاه داشته و در حوزه های اقتصادی و نظامی و سیاست خارجی قدرت خود را از دست داده و رو به افول است.

مقدم فر ادامه داد: آمریکا زمانی تصور می کرد کدخدا و فرمانده تمام دنیا و بخصوص منطقه خاورمیانه است و امروز می بیند در منطقه ما نمی تواند هیچ تصمیم مستقلی را بگیرد. امروز، ایران قدرت برتر در این منطقه است و بدون ایران نمی تواند در عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای دیگر تصمیم بگیرد.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ایران در حال یک تحول و رشد فزاینده است، تصریح کرد: سالهای قبل هم ۱۳ آبان برای ما شرایط ویژه ای داشت اما امسال بیش از هر زمان دیگری، این شرایط خاص شده است.

نفوذ؛ استراتژی جدید آمریکا

دلیل آن این است که آنها بعد از پروژه اجبار و تحمیل یعنی تحریم ها و تهدید نظامی؛ به پروژه نفوذ پس از برجام روی آورده اند.

وی استراتژی جدید آمریکا را نفوذ برشمرد و افزود: اولین گام نفوذ این است که نگاه مردم نخبگان و مسئولان نسبت به آمریکا تغییر کند و آمریکایی که دارای دست چدنی است دارای دستکش مخملی شود و ماهیت و واقعیت این دشمن درک نشود.

مقدم فربا بیان اینکه نفوذ در چنین بستری در حال رقم خوردن است، ادامه داد: امروز ما با بزرگداشت ۱۳ آبان و پیام های ضد استکباری می خواهیم سناریو آمریکا را برملا کرده و مشت آن را باز کنیم.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: اهمیت ۱۳ آبان امسال فوق العاده است و آمریکا می خواهد ماهیت دشمنی خود را تغییر داده و معادله دوستی و دشمنی را در ایران دچار تغییر و دگردیسی کند.

 

کد N1015758