جلیلی: 36 سال تجربه ملت در مبارزه با آمریکا غنی سازی شده است

جلیلی گفت: در 36 سال گذشته تجربه ملت ما در مبارزه با آمریکا غنی‌سازی شده است و در هر سالی که گذشت بر غنی‌سازی تجربه ملت ما افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید جلیلی در سومین همایش «زنده باد مرگ بر آمریکا» که در دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه هنر بزرگ امام (ره) این بود که ترس انسان‌ها از ابرقدرت‌ها را شکست اظهار کرد: امام (ره) هنر لایتغیر الهی را از حوزه‌ها به درون جامعه و صحنه سیاست و اجتماع آورد و این سنت را در جامعه ایجاد کرد که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی با اشاره به اینکه ملت ما راه امام را اجابت کرد و سنن الهی را به عرصه میدان آورد و یکی از بزرگترین نمادهای آن روز 13 آبان است تصریح کرد: در این روز افسانه شکست ناپذیری قدرت های استکباری و در راس آن آمریکا شکسته شد و در 36 سال گذشته هر روز و هر ماه این باور به تجربه ملت ما تبدیل شد و هر سال بر غنی سازی تجربه ملت ما افزوده شد.

جلیلی با اشاره به اینکه همواره مفاهیمی چون آزادی و عدالت دغدغه انسان‌ها بوده است افزود: آنچه آزادی را تعالی می‌بخشد و از تعرض مخالفان مصون نگه می‌دارد، حقیقت است.

وی با بیان اینکه افراد بسیاری برای آنکه مانع آزادی انسان‌ها شوند به فرار از حقیقت متمسک می‌شوند خاطرنشان کرد: آن‌ها از حقیقت تصویری را ارائه می کنند تا اهداف خود را دنبال کنند. تصاویری مثل اینکه حقیقت سیال و نسبی است و از این طریق حتی می‌توانند ضد آزادی بشر و حقوق انسان‌ها عمل کنند اما شعار آزادی دهند. به طور مثال امروز می‌بینیم آقای جان لاک در دانشگاه‌ها نماد اندیشه آزادی شده است در حالی که از سهامداران شرکت‌های برده داری بوده است.

جلیلی تاکید کرد: اگر از حقیقت تعریف وارونه شود حتی می‌تواند به اسم آزادی بدترین جنایت را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اهرم مستکبران در انکار حقیقت ترساندن است گفت: اینکه بگویند گزینه نظامی روی میز است یعنی ترساندن انسان‌ها و تروریسم نیز به معنای ترساندن بزرگ و شوک آور است.

جلیلی خاطرنشان کرد: کسی که امروز بزرگ ترین تروریسم است آن کسی است که بیشترین ترساندن را انجام می‌دهد و امروز خطر اصلی در صحنه جهان به عنوان تهدید آزادی انسان‌ها از جانب کسی انجام می‌شود که بیشترین ترساندن را علیه ملت‌ها دارد.

وی با طرح این پرسش که آیا رفتار دولت آمریکا غیر از تروریسم است؟ گفت: یک روز می گویند گزینه نظامی روی میز است و روز دیگر از تحریم و صدور قطعنامه سخن می‌گویند که نمادهایی از رفتارهای استکباری برای نادیده گرفتن حقیقت و حقوق انسان‌ها بر مبنای ترساندن است و تروریسم غیر از این نیست.

جلیلی اضافه کرد: پیاده نظام دیگر تروریسم کسانی هستند که مردم و انسان‌ها را از قدرت او می‌ترسانند بنابراین یک پیاده نظام تروریسم داعش است و پیاده نظام دیگرش رسانه‌هایی هستند که تلاش می‌کنند انسان‌ها را از این قدرت بترسانند اما آیا قدرت خداوند برای نترسیدن کافی نیست؟

ادامه دارد...

کد N1015326