عراقچی در گفتگوی ویژه خبری:

با اعتماد به نفس سیاست خارجی انقلابی را دنبال خواهیم کرد

سیاسی

معاون وزیر امورخارجه، با بیان اینکه با اعتماد به نفس سیاست خارجی انقلابی را دنبال خواهیم کرد، گفت: در جریان مذاکرات به تبعیت از رهبری ایستادیم و مقاومت کردیم و به نتیجه رسیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در گفتگوی ویژه خبری، با بیان اینکه در اجرای سیاست خارجی باید با اعتماد به نفس و امیدوارانه پیش برویم و آن را تقویت کنیم.، گفت: دیپلمات ها باید با صلابت ، محکم و انقلابی در جهت حفظ منافع ملی پیش بروند در مذاکرات هسته ای همین که خواسته ای خود را تحمیل کنیم و پذیرش حقوقو و اصول ایران و به رسمیت شناختن حقوق ملت نتیجه اراده و صلابت سیاسیت خارجی ایرانی است.

معاون وزیر امورخارجه، تاکید کرد: همانگونه که در حوزه دفاعی و علمی با عتماد به نفس به پیشرفت رسیدیم در حوزه سیاست خارجی هم با اعتماد به نفس برای  رسیدن به اهداف  عمل  و سیاست خارجی انقلابی را دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای، گفت: نفس مذاکرات و اینکه توانستیم نظراتمان را تحمیل و حق هسته ای را تثبیت کنیم نتیجه همین امیدواری و اعتماد به نفسی بود که در مذاکرات داشتیم.

عراقچی افزود: برخی موارد بود که فکر نمی کردیم تحقق یابد اما رهبری ایستادند و ما هم به تبعیت از ایشان ایستادیم و نتیجه گرفتیم.

وی با بیان اینکه یک قسمت مهم دیگر کار مانده و آن اجرای برجام است، ادامه داد: اجرای برجام به اندازه رسیدن به برجام اهمیت دارد و ممکن است طرف مقابل با هزار نیرنگ از تعهداتش طرفه رود لذا شروط رهبری را در اجرای برجام لحاظ خواهیم کرد.

معاون وزیر امورخارجه، گفت: از ۹ موردی که رهبری در نامه شان به آن اشاره کردند یک مورد آن مربوط می شود به قبل از برجام و ۸ مورد هم به حین اجرای برجام .

وی افزود: رهبرانقلاب در یکی از شروط خود تاکید داشتند قبل از اینکه تعهداتمان را شروع کنیم تضمین ها کافی از طرف مقابل گرفته شود.

وی گفت: در روز تصویب برجام که ۲۶ مهر بود این اتفاق صورت گرفت شورای وزیران اتحادیه اروپا در بیانیه ای تحریم ها را لغو کرد و همان روز هم اوباما در قالب یادداشت ریاست جمهوری خطاب به نهادهای دولتی و ۴ وزیر دستور توقف اعمال تحریم ها را داد.

وی با بیان اینکه بیانیه اتحادیه اروپا و نامه اوباما نظر ما تضمین لازم بود، تصریح کرد:  این تضمین ظاهرا محقق شده اما حقوق دانان ما در حال بررسی سند های صادر شده (نامه اوباما و بیانیه اتحادیه اروپا)، هستند.

وی افزود: تمامی قوانینی که باید لغو می شد بند به بند در برجام آمده است و هر تحریمی که لغو شود خدمات مربوطه به آن مانند حمل و نقل و امور بانکی نیز از تحریم خارج می شود.

ادامه دارد...

کد N1014122