فیلم/ انتفاضه قدس در دومین ماه

سیاسی

بین الملل: شهروندان فلسطینی در دومین ماه از آغاز انتفاضه قدس همچنان به مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

فیلم/ انتفاضه قدس در دومین ماهبین الملل: شهروندان فلسطینی در دومین ماه از آغاز انتفاضه قدس همچنان به مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

کد N1013737