فیلم/اذعان صهیونیستها به توان حزب الله لبنان

سیاسی

بین الملل: یعقوب عامی درور از مسئولان امنیت سابق رژیم صهیونیستی هر گونه نبرد آتی با حزب الله را سخت و دشوار دانست و اذعان کرد که حزب الله پس از تجربه جنگ در سوریه شکست ناپذیر شده است.

.

کد N1013670