دست آورد جان کری از یک سفر جنجالی

ایرنا نوشت: «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه پنج کشور آسیای میانه در شهر سمرقند بیانیه مشارکت و همکاری های منطقه ای را که بخش های مختلفی از همکاری های دو و چند جانبه در برمی گیرد، امضا کردند.

 دیدار وزرای خارجه آمریکا، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر سمرقند ازبکستان برگزار و در آن همکاری های این کشورها و دورنمای توسعه آن در عرصه های سیاسی ،اقتصادی و بازرگانی بررسی شد.

در مرکز توجه این دیدار چندجانبه، مسایل مربوط به توسعه اقتصادی کشورهای منطقه و جذب سرمایه ها، همگرایی منطقه ای، مدیریت منابع آب و توسعه توانایی ها و ظرفیت های حمل و نقل و انرژی کشورهای آسیای مرکزی و مشارکت واشنگتن با کشورهای این منطقه قرار داشت.

به گزارش وزارت خارجه ازبکستان شرکت کنندگان در دیدار سمرقند در مورد ایجاد چارچوب جدید همکاری برای مذاکرات سیاسی منظم به نام «С5+1» به توافق رسیدند.
در همین حال وزارت خارجه امریکا با صدور بیانیه ای از توافق برنامه درازمدت کمک های آمریکا برای توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی خبر داد.
بر اساس این برنامه، واشنگتن در تقویت توانمندی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و افزایش قابلیت رقابت آن کمک خواهد کرد.
سفر جان کری به منطقه روز 31 اکتبر از قرقیزستان شروع شد و قرار است که از آستانه به دوشنبه پرواز کند و در پایتخت تاجیکستان با «امام علی رحمان» رئیس جمهوری این کشور ملاقات و مذاکره کند.

وزیر خارجه آمریکا به عنوان اولین مقام بلندپایه این کشور برای نخستین بار در یک سفر دوره ای از پنج کشور آسیای میانه دیدار می کند که به عنوان حریم امنیتی و سیاسی یا حیاط خلوت روسیه شهرت دارد و مسکو تمامی تحولات این منطقه را بشدت زیر نظر دارد.
فشردگی برنامه سفر کری به پنج کشور آسیای میانه در حالی صورت می گیرد که روابط مسکو و غرب به ویژه آمریکا به علت بحران اوکراین و همکاری نظامی روسیه با سوریه در بمباران تروریست ها به شدت تیره است.

از سوی دیگر، شرایط نه چندان مناسب اقتصادی جمهوری های آسیای میانه این فرصت را برای آمریکا ایجاد کرده تا با ارائه بسته ی مالی و کمک های مختلف، حضور سیاسی و اقتصادی خود را تقویت کند، اما روسیه با توجه به پروژه انقلاب های آمریکایی مخملی در اوکراین و ضد روسی شدن گرجستان نگران فعالیت های کاخ سفید برای نفوذ بیشتر در آسیای میانه است.
بخش پنهان برنامه ها و اهداف کری که بلافاصله پس از پایان نشست چند جانبه سوریه در وین، راهی کشورهای آسیای میانه شده است، می تواند تلاش وزارت خارجه آمریکا برای زمینه سازی گشودن جبهه سیاسی در مقابل روسیه باشد که این منطقه را حیاط خلوت سیاسی و امنیتی خود می داند.

52261

کد N1013441