فیلم/ پیشروی بی سابقه ارتش سوریه در حومه حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری پیشرفت چشمگیری را در حومه حلب به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی بی سابقه ارتش سوریه در حومه حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری پیشرفت چشمگیری را در حومه حلب به دست آوردند.

کد N1013185