حزب «الهام علی اف» پیروزی خود در انتخابات پارلمانی را اعلام کرد

سیاسی

حزب «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان موسوم به «آذربایجان جدید» پیروزی خود در انتخابات پارلمانی امروز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان موسوم به «آذربایجان جدید» امروز یکشنبه پیروزی خود در انتخابات پارلمانی این کشور را در حالی اعلام کرد که احزاب و تشکلهای مخالف جمهوری آذربایجان این انتخابات را تحریم کرده بودند.

حزب «آدربایجان جدید» اعلام کرد که نامزدهای انتخاباتی این حزب با راه یابی به مجلس توانستند موفقیت را با خود به همراه بیاورند. نتایج حاصله از شمارش آراء نشان داد که ما می توانیم اکثریت را در مجلس این کشور در اختیار بگیریم.

حزب حاکم مذکور پیشتر ۷۱ کرسی از مجموع ۱۲۵ کرسی پارلمان را در اختیار خود داشت.

علی اف از سال ۲۰۰۳ قدرت را در جمهوری آذربایجان در دست دارد.

در این راستا، انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان از صبح امروز با ۵,۱۹۸,۶۵۸ نفر واجد شرایط برای تعیین اعضای پارلمان ۱۲۵ نفره این کشور آغاز شد.

در انتخابات امروز در مجموع ۱۳ حزب و یک بلوک جهت کسب ۱۲۵ کرسی مجلس ملی آذربایجان برای یک دوره پنج ساله با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از زمان استقلال جمهوری آذربایجان از شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ این نخستین باری است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات این کشور نظارت نمی‌کند.

در عین حال، دولت باکو اعلام کرده است ۶۶ هزار ناظر محلی در پنج هزار ۵۴۷ حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور به برگزاری انتخابات نظارت خواهند کرد.

کد N1012623