مراکز رای گیری در استان های شرقی ترکیه بسته شدند

سیاسی

مراکز رای گیری در ۳۲ استان شرقی ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی بسته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، مراکز رای گیری در ۳۲ استان شرقی ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی بسته شدند.

در ساعات رای گیری در استان ههای شرقی که در ماه های گذشته شاهد حکومت نظامی هم بوده اند در اطراف مراکز رای گیری بسیار شدید بود بطوریکه نیروهای امنیتی قبل از ورود رای دهنگان به مراکز رای گیری از آنها بازررسی بدنی به عمل می آوردند و هویت آنها را کنترل می کردند.

 

کد N1012479