دبیرکل حزب موتلفه ابقا شد

خبرگزاری تسنیم نوشت: در نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب مؤتلفه اسلامی محمدنبی حبیبی به عنوان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی انتخاب شد.

کد N1011137