دختری فلسطینی با کفش‌های کتانی/ عکس

فلسطین

دختری در حال سنگ جمع کردن برای معترضان فلسطینی؛ اعتراض گسترده‌ای که از آن به عنوان "انتفاضه سوم" یاد می‌شود. غرب رام الله، 29 اکتبر 2015

عکس از رویترز

52310

کد N1010647