کدام وزیر خارجه ایران را هم ردیف داعش خواند؟

تسنیم نوشت: وزیر خارج بحرین در سخنانی ضد ایرانی ادعا کرد که اقدامات ایران (در منطقه) تهدیدی است که کمتر از تهدید داعش نیست.

کد N1010210