فیلم/ زیر گرفتن جوان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی

سیاسی

بین الملل: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را با خودروی خود در شهرک «بیت ایل» زیر گرفتند و پس از ضرب و شتم وی این جوان را بازداشت کردند.

فیلم/ زیر گرفتن جوان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستیبین الملل: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را با خودروی خود در شهرک «بیت ایل» زیر گرفتند و پس از ضرب و شتم وی این جوان را بازداشت کردند.

کد N1009922