ظریف: در همه موضوعاتی که مورد توجه مقام معظم رهبری بود، بحث کردیم

واحد مرکزی خبر نوشت: دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران :در همه موضوعاتی که مورد توجه مقام معظم رهبری درباره برجام بود بود بحث کردیم و ضرورت اینکه اقدامات لازم توسط امریکایی ها صورت گیرد، که مقامات ایرانی مطمئن شوند تحریم ها رفع شده است.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه درباره برجام با 5+1و آمریکا مذاکراتی داشتیم گفت: امریکایی ها باید هرچه سریعتر تعهداتشان را راجع به برجام اجرا کنند و ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این تعهدات در زمینه های مختلف برجام انجام می شود.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه درباره نیروگاه اراک بحث های مفصلی انجام گرفت ,گفت: پیشرفت بسیار خوبی داشتیم در مورد تعهدات قراردادی برای بازسازی اراک و همینطوراقدامات خوبی داشتیم که امریکا باید به شرکای تجاری ایران تضمین بدهد که مانع تجارت انها با ایران نشود.

ظریف افزود: سه جلسه برگزار کردیم و در این جلسات دربرخی موارد انها (امریکایی ها) رفتند و از واشنگتن کسب تکلیف کردند و به ما پاسخ دادند.

وی با اشاره به اینکه در جلساتی که همکاران ما در سطح تخصصی و کارشناسی داشتند بحث های مربوط به اجرای برجام پیگیری شد گفت: امیدواریم جلساتی که دردوروز داشتیم به روند اجرایی شدن برجام کمک کند و بخصوص اینکه توجه کامل ورعایت دستورات مقام معظم رهبری مبنای بحث هایی بود که در این دور روز صورت گرفت.

ظریف درباره اینکه در مورد سوریه جلسه طولانی وجدی بود ,تصریح کرد:درباره سوریه بحثهای بسیار صریحی انجام انجام شد و گروهی از شرکت کنندگان تلاش داشتند که باید راجع به آقای بشار اسد تصمیم گیری شود.

ظریف با اشاره به اینکه ما چند نکته را در این جلسه تصحیح کردیم که در بیانیه نهایی نیز امده است، گفت: اول اینکه ما گفتیم که طرف های موضوع سوریه مردم سوریه هستند و ما طرف و موضوع سوریه نیستیم ,ما کسانی هستیم که دراین جلسه جمع شده ایم برای اینکه کمک کنیم و تسهیل کنیم اجرای راه حل سیاسی برای سوریه راوطرف دعوای سوریه مردم سوریه هستند.

ظریف گفت : دوم انکه ما تاکید کردیم که باید با ترورسیم مقابله بشود و سوم اینکه درباره اینده سوریه باید مردم سوریه تصمیم گیری کنند و ما اینجا نیامده ایم که تصمیم بگیریم که چه کسی مسوولیت در سوریه داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.
وی افزود :البته اختلاف نظر اساسی هنوز هست و یک گروهی در این جمع از اول مبنای کار سیاسی خود را برا ان گذاشتند که اقای اسد نباید باشد و ما هم گفتیم که این تصمیمی است که باید مردم سوریه بگیرند وبه ان تاکید کردیم.

وی با تاکید بر اینکه بیانیه نهایی، بیانیه نسبتا معتدلی است و ان دیدگاههای افراطی را ندارد,گفت: نکات بسیار مهمی در بیانیه امده است مثل اینکه هر راه حل سیاسی باید توسط مردم و گروههای سوریه گرفته شود و نهایتا این مردم سوریه هستند که در باره اینده خود تصمیم می گیرند.

ظریف با اشاره به اینکه باید دید که ایا اراده سیاسی برای پذیرفتن واقعیات منطقه ما وجود دارد یا نه,گفت:باید همه همسایگان ما و همه بازیگران بین المللی این باور را پیدا کنند که داعش دشمن همه ما است، داعش یک اهرم بازی نیست ,داعش یک خطر جدی و امنیتی برای همه ما است و همه کشورها باید با ان برخورد جدی داشته باشند.
وی افزود:افراط و تروریسم خطری است که همه را تهدید میکند و ما منتظریم تا واقع بینی را در روند تصمیمات اعضای جلسه ببینیم.

5252

کد N1009797