شورای امنیت ملی آمریکا دفتری برای نظارت بر اجرای برجام تاسیس کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: المانیتور نوشت شورای امنیت ملی آمریکا دفتری را برای نظارت بر توافق هسته ای ایران ایجاد کرده است.


براساس این گزارش، شورای امنیت ملی آمریکا در حال پیوستن به وزارت امور خارجه این کشور در ایجاد دفتری جدید برای نظارت بر روند اجرای توافق هسته ای ایران است. ریاست این دفتر را پل ایروین مدیر بخش عدم اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا بر عهده خواهد داشت. ایروین یک مقام کهنه کار در تیم مذاکره کننده آمریکا محسوب می شود.

تأسیس این دفتر جدید نشان می دهد کاخ سفید قصد دارد نقشی پیشرو در اجرای دقیق توافق هسته ای ایران ایفا کند. این دفتر در حالی تاسیس می شود که دولت باراک اوباما از چندین نفر از مقامات کهنه کار در تیم مذاکرات هسته ای آمریکا خواسته است به تعامل با مقامات ایرانی برای اجرای برخی موضوعات ادامه دهند.

52261

کد N1005692