توفیق شومان در گفتگو با مهر:

سرگرمی اعراب به اختلافات داخلی مانع درک خطر سلمان رشدی شد

سیاسی

«توفیق شومان» نویسنده لبنانی با اشاره به حضور «سلمان رشدی» در نمایشگاه فرانکفورت گفت: می‌توان سکوت اعراب در مقابل این حضور را موضع منفی آنها در قبال جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.

«توفیق شومان» نویسنده لبنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی» در نمایشگاه فرانکفورت و سکوت اعراب در قبال این مسأله تصریح کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خواستار تحریم این نمایشگاه به دلیل حضور سلمان رشدی شده بود، اعراب در قبال این موضوع سکوت کردند و این حاکی از موضع منفی آنها در قبال ایران است.

این نویسنده لبنانی تصریح کرد: سکوت اعراب در مقابل این حضور به معنای آن است که آنها در موضع خود خطر مسأله سلمان رشدی و همچنین کتاب وی تحت عنوان «آیات شیطانی» را لحاظ نکرده و در واقع این خطر را درک نکردند.

وی در خصوص بازخوردهای اعتراض ایران به حضور سلمان رشدی در نمایشگاه فرانکفورت گفت: متأسفانه مشارکت سلمان رشدی در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت بازخورد و بازتاب چندانی در کشورهای جهان عرب نداشت. این در حالی است که رسانه های کشورهای عربی نیز واکنشی به این حضور نشان نداده و در واقع به این مسأله هیچ توجهی نداشتند.

شومان ادامه داد: متأسفانه اختلافات داخلی اعراب مانع از توجه به خطر احیای مسأله سلمان رشدی از طریق دعوت وی به یکی از مهمترین نمایشگاه های کتاب جهان در فرانکفورت شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا از دیدگاه اعراب، رسم کاریکاتورهای موهن به پیامبر گرامی اسلام(ص) تأثربرانگیزتر از کتاب سلمان رشدی است، گفت: این نیز یکی دیگر از جنبه هایی است که تأسف برانگیز به نظر می رسد. گمان نمی کنم که سکوت اعراب در مقابل دعوت از سلمان رشدی برای حضور در نمایشگاه فرانفکورت به منظور ایراد سخنرانی خالی از سیاست بازی باشد، زیرا این سکوت حاکی از موضع سیاسی منفی در قبال جمهوری اسلامی ایران است که خواستار تحریم نمایشگاه فرانفکورت شده بود.

این نویسنده لبنانی ادامه داد: نادیده گرفتن درخواست ایران برای تحریم نمایشگاه فرانکفورت از سوی اعراب و خودداری آنها از اتخاذ کوچکترین موضع در همراهی ایران در این مسأله ناشی از تفکر اعراب است که گمان می کنند مسأله سلمان رشدی، مسأله ای ایرانی است. به نظر من این یک کوته بینی و تنگ نظری محسوب می شود زیرا مسأله سلمان رشدی مربوط به جهان اسلام بوده و بسیار فراتر از سیاست های منفی و اتخاذ مواضع خصمانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران است.

شومان در واکنش به سؤالی پیرامون چرایی سیاست های دوگانه برخی جریان های افراطی گرا در کشورهای جهان اسلام در مقابله با برخی نویسندگان مانند نویسنده مصری «حامد ابوزید» از یک سو، و نادیده گرفتن افکار سلمان رشدی در کتاب «آیات شیطانی» از سوی دیگر، گفت: من کتاب «حامد ابوزید» را خوانده ام؛ او در این کتاب تفکر دینی را مورد نقد قرار می دهد و نه خودِ دین؛ این در حالی است که سلمان رشدی در کتاب خود سعی دارد از طریق تشکیک در وحی و نص صریح قرآن کریم به ستون های دین خدشه وارد کند. بنابراین جای تعجب دارد که چگونه این گروه های افراطی گرا به راحتی از کنار افکار خطرناک سلمان رشدی می گذرند و در خصوص کتابی که اهمیت چندانی هم ندارد طوفان به پا می کنند.

وی همچنین تأکید کرد: سرخم آوردن و خضوع در مقابل غرب در چند محور قابل برررسی است که یکی از این محورها محور فرهنگی محسوب می شود؛ کسی که در آنجا از وی تقدیر به عمل می آید، در اینجا نیز از او تقدیر می شود، کسی که در آنجا کنار گذاشته می شود، در این جا نیز مطرود می شود؛ این مسأله ناشی از یک روحیه خودباختگی در اعراب بوده که در منطقه فراگیر شده است. 

کد N1005083