اختلاف دولت و کنگره آمریکا برای ادامه حضور نظامی در افغانستان

تسنیم نوشت: تصمیم اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر ادامه حضور نظامی در افغانستان سبب ایجاد اختلاف بین دولت و کنگره این کشور شده است.

کد N1004417