بازداشت شاهزاده سعودی در فرودگاه بیروت

ایسنا نوشت: شبکه المنار لبنان گزارش داد که یک شاهزاده سعودی در فرودگاه بیروت پس از کشف و ضبط دو تن مواد مخدر در هواپیمایش بازداشت شد.

 شبکه لبنانی المنار اعلام کرد که "عبدالمحسن بن ولید بن عبدالعزیز"، این شاهزاده سعودی در فرودگاه بین المللی بیروت بازداشت شد و این امر پس از کشف و ضبط دو تن مواد مخدر در هواپیمایش که به سمت عربستان حرکت بود، صورت گرفت.

نیروهای امنیتی لبنان توانستند 40 بسته حاوی مواد مخدر را در فرودگاه بین المللی بیروت در هنگام تلاش برای قاچاق آن از لبنان به عربستان را کشف و ضبط کنند.

52308

کد N1004315