با موافقت نمایندگان؛

شیوه تبلیغات انتخابات مجلس تغییر نکرد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده‌ای از قانون انتخابات مجلس، مقرر کردند که شیوه‌های تبلیغی مجاز برای انتخابات، منحصر به موارد فعلی است و مراجع ذیصلاح موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چند ماده دیگر از این طرح را تصویب کردند و برخی مواد را نیز به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند.

بر این اساس نمایندگان ماده 8 این طرح را که با هدف اصلاح ماده 32 قانون انتخابات مجلس ارائه شده بود، پس از تصویب در صحن علنی، با پیشنهاد یکی از نمایندگان و با تشخیص رئیس مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع دادند؛ این ماده مربوط به تشکیل هیات‌های اجرایی انتخابات و برخی شرایط معتمدین عضو این هیات و نیز درباره مهلت هیات‌های اجرایی برای اعلام نظر درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهاست.

نمایندگان همچنین ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند؛ بر اساس این ماده که برای اصلاح ماده 34 قانون انتخابات ارائه شده است، اعضای هیات‌های اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی هستند؛ بر اساس تبصره یک این ماده در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیات اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقامات اجرایی مافوق اعلام و کسب تکلیف کند؛ همچنین در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیات اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیات نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیات نظارت مافوق گزارش دهد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 10 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده 56 این قانون را به این شرح تصویب کردند؛ تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند؛ فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز می‌شود و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

کد N1003784